FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr.5 Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: Centrul de formare profesionala a adultilor Piatra Neamt – o oportunitate reala pentru integrarea activa a somerilor pe piata muncii”

 

Cfpa

Pliant Promovare

Pliant Promovare

 

CFPA